Langrennssportens Venner styre 2017/2018

Langrennsportens Venner, Postboks 75, 2801 Gjøvik

E-post: post@langrennsportensvenner.no


Styre:

Arvid Sulland, Gjøvik (leder)
Brit Baldishol, Oslo
Per Nymoen, Oslo
Hermod Bjørkestøl, Bærum
John Anders Gaustad, Hamar
Tor Undheim, Lillestrøm

Spørsmål kan rettes til:

post@langrennsportensvenner.no  (Tor Undheim)

 

 

Drevet med EasyPublish CMS